top of page

Diensten

Burn-out en CSR®-Methode

Iedereen die een burn-out heeft gehad, of iemand kent die ermee kampt, weet dat een burn-out een samenspel is van vele factoren. Werk en privé vinden hun weerslag op lichaam en geest. Ervaringsdeskundigen weten ook: alleen praten of zolang mogelijk uitrusten, helpt niet. Je moet het probleem letterlijk en figuurlijk te lijf gaan.

Daarom werk ik samen met professionals uit de meest uiteenlopende vakgebieden, zoals psychologen, bewegingstherapeuten en creatieve therapeuten. Ik kan terugvallen op mijn ervaring als fysiotherapeut om weer op alle fronten beweging te creëren. 

Burn-outtraining
Eén van de meest bijzondere trainingen die ik samen met anderen verzorg, is de burn-outtraining. Die geef ik in samenwerking met het UMCG en UWV Groningen. De training is een afgerond geheel en wordt afgesloten met het delen van de ervaringen op het werk na terugkeer van een burn-out. Als er geen werk (meer) is, zoek ik een werkervaringsplaats voor drie maanden.

Coaching
Ik werk in een actieve vorm van coaching. Dat is altijd maatwerk. Meestal komen er zaken aan de orde als:​

·       Werkopdrachten en reflectie op eigen handelen. Inzicht krijgen en leren omgaan met de eigen valkuilen,                inzicht in de energiebalans

·       Theorie en uitleg over psychologische processen. Wat zijn de signalen, patronen, wat is er aan de hand, hoe         werkt dit bij mij?

·       Methodieken en tools om stressgerelateerde problematiek aan te pakken. Bijvoorbeeld cognitieve                  

        gedragstherapie (RET), ACT, timemanagement- en mindfullness

·       Maken van een preventieplan om terugval te voorkomen

·       Re-integratie en terugkeer op het werk: handvatten voor de opbouw


CSR®-Methode ( https://www.csrcentrum.nl/over-ons/over-de-csr-methode/ )
Voor wie een slag dieper wil, maak ik bij de individuele coaching gebruik van de CSR®-Methode. Dit is een psycho-biologische aanpak om de problemen door chronische overbelasting en stress te voorkomen. En als ze er zijn, weg te nemen. ​

Het is een methode waar ik erg enthousiast over ben, omdat het uitgaat van de eenheid van lichaam en geest en het weer hervinden van (nieuwe) balans. Het is daarmee niet zweverig, integendeel.

De balans is bij mensen met stress al lange tijd verstoord. Want niemand wordt van de één op andere dag overspannen. Overspannenheid, burn-out en andere stressgerelateerde klachten zijn het resultaat van sluipende roofbouw op lichaam en geest.​

Eigenlijk weten we vanuit de wetenschap goed hoe dit komt. Een beetje stress is goed, die stress stelt ons namelijk in staat om op het juiste moment een topprestatie te leveren. In de regel ontspannen we dan weer, het lichaam komt weer in rusttoestand.​

Maar bij mensen die zich voortdurend overbelasten is er geen tijd voor herstel. De fysiologische mechanismen die bedoeld zijn om een topprestatie te leveren in tijden van tijdelijke stress, zijn helemaal ontregeld. Met andere woorden: het lichaam blijft in een alarmtoestand staan, ook al is er geen directe reden om zware prestaties (meer) te leveren. 

Op zeker moment (bijvoorbeeld bij burn-out) kan deze ontregeling niet meer door een vakantie of rust ongedaan worden gemaakt. Het hele systeem is in de war. Eerst moet die vicieuze cirkel van ontregeling worden doorbroken. Daarna is er pas herstel mogelijk. Vandaar de naam CSR: Chronische Stress Reversal, het omkeren of stoppen van die cirkel.

Om met de oorzaak van het vraagstuk de slag te gaan, en niet de symptomen, is de CSR®-Methode ontwikkeld. Deze methode combineert de psychologie en biologie van aan aanpak van chronische stress en stressgeraleerde aandoeningen. Het is een methode die mensen het gevoel geeft weer grip te krijgen, te activeren en niet alleen maar bezig te zijn met alles 'tussen de oren'.

bottom of page